Hjem

 

 

Udskiftning af de sidste "gammeldags" vandmålere.

Efter at have været opsat i en årrække skal et bestemt antal vandmålere kalibreres på et godkendt laboratorium for at kontrollere, at de stadig udviser korrekt måling. Da det nu var tid til at foretage denne kalibrering for de sidste ca. 400 gammeldags målere, besluttede bestyrelsen istedet at udskifte dem til elektroniske målere. Udskiftningen foretages i de kommende måneder af VVS firmaet Hans J. Schmidt. Når udskiftning er afsluttet, er alle målere elektroniske. Fremover skal der således ikke indsendes årlig aflæsning til vandværket, da vandværket selv trækker målerens udvisende.

Forbrugerne opfordres fortsat til løbende at holde øje med måleren og regelmæssigt tjekke, at måleren ikke udviser vandforbrug når der ikke er forbrug på ejendommen. Hvis måleren ikke udviser 0 når der ikke er forbrug, kan det tyde på et brud i et vandrør eller at et toilet løber.

Under fanen ovenfor INFORMATIONER kan findes en vejledning til elektroniske målere,

 

 

Kontakt til vandværket:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf. 59276566 eller telf. 53520517 mail: mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt kasserer Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 

Beredskabsplan

 

 

 

 

 

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450 Jyderup.

 

Copyright © All Rights Reserved