Hjem

 

 

 

Vandværket kan konstatere, at vi udpumper ca. 2 m3 vand i timen eller 2.000 liter mere end vi plejer.

Vi har lige foretaget en totalaflæsning hos alle forbrugere og kan se, at den øgede mængde ikke går gennem en forbrugers måler. Dvs., at der et eller andet sted må være et brud på en jordledning.

Vi håbede - at nu det er blevet forår og jorden tør - at man kunne konstatere en våd plet og derved lokalisere bruddet. Det har desværre endnu ikke vist sig. Derfor opfordre vi alle til at holde ekstra øje med ”våde pletter” som normalt ikke er der. Hvis i observere dette så ring venligst til Hans J. Schmidt VVS telf. 59276566 eller telf. 53520517 mail: mail@vvshj.dk

 

 

 

 

Til beboere på Høedvej / Aggersvoldvej april 2018

 

Vi er fortiden ved at skifte hovedledning og ringledning.

I den forbindelse sætter vi målerbrønde, der hvor der ikke er målerbrønde.

Hvor der er brønde bliver disse tilsluttet den nye ledning.

 

Arbejdet forventes at være færdigt den 30. maj. Der er desværre opstået en mindre forsinkelse

så nu forventes arbejdet afsluttet 15. juni.

 

Der vil være tidspunkter hvor der vil være lukket for vandet, men inden for normal arbejdstid.

Efter lukning og genåbning kan der forekomme gult vand, dette er okker som løsrives fra de gamle rør.

Spørgsmål kan stilles til VVS-Hans J Schmidt på telefon 20164765 / 59276566

 

 

 

 

Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a. afholdte sin ordinære generalforsamling den 15. marts 2018.

 

Bestyrelsens beretning samt referatet fra generalforsamlingen kan ses under fanen informationer.

 

Resultatopgørelse for 2017 samt budget for 2018 og takstblad for 2018 kan ses under fanen økonomi.

 

 

Udskiftning af de sidste "gammeldags" vandmålere.

Efter at have været opsat i en årrække skal et bestemt antal vandmålere kalibreres på et godkendt laboratorium for at kontrollere, at de stadig udviser korrekt måling. Da det nu var tid til at foretage denne kalibrering for de sidste ca. 400 gammeldags målere, besluttede bestyrelsen istedet at udskifte dem til elektroniske målere. Udskiftningen foretages i de kommende måneder af VVS firmaet Hans J. Schmidt. Når udskiftning er afsluttet, er alle målere elektroniske. Fremover skal der således ikke indsendes årlig aflæsning til vandværket, da vandværket selv trækker målerens udvisende.

Forbrugerne opfordres fortsat til løbende at holde øje med måleren og regelmæssigt tjekke, at måleren ikke udviser vandforbrug når der ikke er forbrug på ejendommen. Hvis måleren ikke udviser 0 når der ikke er forbrug, kan det tyde på et brud i et vandrør eller at et toilet løber.

Under fanen ovenfor INFORMATIONER kan findes en vejledning til elektroniske målere,

 

 

Kontakt til vandværket:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf. 59276566 eller telf. 53520517 mail: mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt kasserer Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 

Beredskabsplan

 

 

 

 

 

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450 Jyderup.

 

Copyright © All Rights Reserved