Hjem

 

 

 

 

 

Vandværket har nu afsluttet indhentning af måleraflæsninger pr. 31. december 2016. Udover til vandværkets eget brug - se nedenfor - sendes aflæsningsdata videre til Forsyningen af hensyn til deres opkrævning af spildevandsafgift

 

På baggrund af aflæsningerne udskriver Jyderup Østre Vandværk en årsopgørelse, hvorefter formeget- eller - forlidt indbetalt aconto reguleres. Denne regulering sker sammen med opkrævning af aconto for 1. halvår af 2017. Opkrævningen udsendes slutningen februar måned med rettidig indbetaling senest 20. marts 2017.

 

 

Kontakt til vandværket:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf. 59276566 eller telf. 53520517 mail: mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt kasserer Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 

Beredskabsplan

 

 

 

 

 

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450 Jyderup.

 

Copyright © All Rights Reserved