Hjem

 

Indberet din måleraflæsning her:

 

 

Nu er det tid til den årlige aflæsning af vandforbruget pr. 31. deember 2016 Af hensyn til Holbæk Forsynings opkrævning af vandafledningsafgift

videregiver vandværket de indberettede målertal til Forsyningen.

 

På baggrund af aflæsningerne udskriver Jyderup Østre Vandværk en årsopgørelse, hvorefter formeget- eller for lidt -indbetalt aconto reguleres. Denne regulering sker sammen med opkrævning af aconto for 1. halvår af 2017. Opkrævningen udsendes slutningen februar måned med rettidig indbetaling senest 20. marts 2017.

 

Jyderup Østre Vandværk har installeret elektroniske målere hos ca. halvdelen af forbrugere. Disse forbrugere skal således ikke indberette, da vandværket selv "trækker" deres aflæsning. Øvrige forbrugere- med gammeldags måler - skal indberette tallet. Til brug herfor omdeles i ugen mellem jul og nytår aflæsningskort. Kortet med aflæsning kan afleveres i vandværkets postkasse Bryggervænget 2 H, eller indsendes, men husk så porto.

 

Det nemmeste vil være at indberette tallet via ovennævnte knap, eller telefonisk på telf. 70 26 49 91.

 

 

 

 

Vandværket afholdte sin ordinære generalforsamling I Jyderup Hallen den 15. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen er indlagt under fanen informationer. Bestyrelsens beretning 2015 kan ligeledes ses under fanen informationer. Årsrapport 2015 (resultatopgørelse og balance) samt budget og takstblad 2016 kan ses under fanen økonomi.

 

 

Kontakt til vandværket:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf. 59276566 mail: mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt kasserer Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 

Beredskabsplan

 

 

 

 

 

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450 Jyderup.

 

Copyright © All Rights Reserved