HjemKontakt:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf.  20164765  mail:  mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt  Jens Foldager, telf. 30306594

mail: kasserer@jyderupvand.dk


Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen tlf. 23226676 mail: mj@jyderupvand.dk


 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 16. april 2024.


Referat samt bestyrelsens beretning fra ordinær generalforsamling den 13. marts 2024.


Resultatopgørelse og balance  2022

 

Budget 2023


Takstblad 2023Udskiftning af vandledning i Emmabodavej på strækningen fra Tværvej til Stokkebjergvej. Da det er en meget gammel vandledning, der ligger på ovennævnte strækning, har vandværket besluttet at udskifte denne. Samtidig med udskiftning af ledningen lægges der ny stikledning ind til de enkelte ejendomme, afsluttet i en målerbrønd hvori vandmåleren placeres.

For at mindske gener såvel - for trafikanter, fodgængere samt de enkelte beboer - foregår så meget som muligt ved at skyde den nye ledning under jorden med så få opgravninger som muligt.

Arbejdet forventes opstartet 17. oktober 2022 og beregnet til at være afsluttet den 2. december 2022.

Under projektets udførelse kan det være nødvendigt kortvarigt at afbryde vandtilførslen til en eller flere ejendomme. Forinden evt. vandafbrydelse vil de enkelte ejendomme blive adviseret.

Skulle der under arbejdets udførelse være spørgsmål så kontakt venligst Hans Jørgen Schmidt på tlf. 20 16 47 65

 

Vandværket beklager, at arbejdet er blevet lidt forsinket - dels skulle der udskiftes rør på en længere strækning end forventet - og dels har vejret drillet lidt. Arbejdet er afsluttet i løbet af januar 2023. 
Vandværket har oprettet en SMS service, hvorefter vi kan sende en meddelelse til forbrugere i et område, hvor der f.eks. er brud på en vandledning eller andre driftsforstyrrelser. Alle vandværkets forbrugere er automatisk tilmeldt, hvis deres tlf. numre fremgår af offentlige tilgængelige telefonregistre.

Hvis en forbrugeres telefonnummer ikke er offentligt tilgængelig kan man selv tilmelde sig servicen på efterfølgende link. Selvom man ikke bor i vandværkets forsyningsområde, kan man også tilmelde sig, f.eks. hvis ejendommen er udlejet.

Afmeld

Hvis du ikke ønsker at modtage en SMS til en eller flere af dine mobiltelefoner ved driftsforstyrrelser, kan du undgå det ved at afmelde disse via til/afmeldingsmodulet.


Behandling af personoplysninger

De oplysninger, du giver os i forbindelse med oprettelse i vores SMS-Service, bliver kun anvendt i forbindelse med SMS-Service og bliver ikke videregivet til tredjepart.


Du kan her tilmelde eller afmelde dig vores SMS-Service.


Planche der viser hvornår ansvar for en vandledning er dit ansvar og hvornår det er vandværkets.
Vandværket udsender opkrævning til forbrugere to gange om året.


Der er pr. 31.12.2022 foretaget elektronisk aflæsning af alle vandmålere. Der blev i februar måned udsendt årsopgørelse for 2022 samt aconto for 1. halvår 2023 til indbetaling senest 20. marts 2023. Den efterfølgende opkrævning bliver aconto for 2. halvår 2023 til indbetaling senest 20. september 2023.


Måleraflæsningen 31.12.2022 er indsendt til Forsyningen som opkræver spildevandsafgift. 


  

Forbrugerne opfordres til løbende at holde øje med måleren og regelmæssigt tjekke, at måleren ikke udviser vandforbrug, når der ikke er forbrug på ejendommen. Hvis måleren ikke udviser 0, når der ikke er forbrug, kan det tyde på et brud i et vandrør eller at et toilet løber. Vejledning i aflæsning af elektroniske målere, klik her. 

 

Kontakt os:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf.  20164765 eller 53520517 mail:  mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt  Jens Foldager, telf. 30306594 mail: Kasserer@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mj@jyderupvand.dk

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450  Jyderup.

 

Beredskabsplan