HjemKontakt:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf.  20164765 eller 53520517 mail:  mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt  Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 mogens.justesen@3f.dk

 


Vandværket afholder generalforsamling den 11. august 2021 se annonce herPlanche der viser hvornår ansvar for en vandledning er dit ansvar og hvornår det er vandværkets.Udskiftning af vandledning i Holbækvej på strækningen fra Emmabodavej til Holbækvej 105/Solsortevej.


Da det er en meget gammel vandledning, der ligger på ovennævnte strækning, har vandværket besluttet at udskifte denne. Samtidig med udskiftning af ledningen lægges der ny stikledning ind til de enkelte ejendomme, afsluttet i en målerbrønd hvori vandmåleren placeres.

For at mindske gener såvel - for trafikanter, fodgængere samt de enkelte beboer - foregår så meget som muligt ved at skyde den nye ledning under jorden med så få opgravninger som muligt.

Arbejdet forventes opstartet 18. januar 2021 og alt efter vejret beregnet til at vare ca. 3 mdr.

Under projektets udførelse kan det være nødvendigt kortvarigt at afbryde vandtilførslen til en eller flere ejendomme. Forinden evt. vandafbrydelse vil de enkelte ejendomme blive adviseret.

Skulle der under arbejdets udførelse være spørgsmål så kontakt venligst Hans Jørgen Schmidt på tlf. 20 16 47 65

Den 15. januar 2021

Bestyrelsens beretning for 2019 som blev godkendt på generalforsamlingen den 12. august 2020


Referat fra generalforsamling 2020


Resultatopgørelse 2019 samt balance 31.12.2019


Budget 2020


Takstblad 2020Vandværket udsender opkrævning til forbrugere to gange om året.


Der er pr. 31.12.2020 foretaget elektronisk aflæsning af alle vandmålere. Der udsendes i februar årsopgørelse for 2020 samt aconto for 1.halvår 2021 til indbetaling senest 20. marts 2021. Den efterfølgende opkrævning bliver aconto for 2. halvår 2021 til indbetaling senest 20. september 2021.


Måleraflæsningen 31.12.2020 indsendes også til Forsyningen som opkræver spildevandsafgift. 


  

Forbrugerne opfordres til løbende at holde øje med måleren og regelmæssigt tjekke, at måleren ikke udviser vandforbrug, når der ikke er forbrug på ejendommen. Hvis måleren ikke udviser 0, når der ikke er forbrug, kan det tyde på et brud i et vandrør eller at et toilet løber. Vejledning i aflæsning af elektroniske målere, klik her.

 

 

Kontakt os:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf.  20164765 eller 53520517 mail:  mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt  Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 mogens.justesen@3f.dk

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450  Jyderup.

 

Beredskabsplan