Hjem

Kontakt:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf.  20164765 eller 53520517 mail:  mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt  Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk


Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen tlf. 23226676 mail: mogens.justesen12@gmail.com 

Vandværket har oprettet en SMS service, hvorefter vi kan sende en meddelelse til forbrugere i et område, hvor der f.eks. er brud på en vandledning eller andre driftsforstyrrelser. Alle vandværkets forbrugere er automatisk tilmeldt, hvis deres tlf. numre fremgår af offentlige tilgængelige telefonregistre.

Hvis en forbrugeres telefonnummer ikke er offentligt tilgængelig kan man selv tilmelde sig servicen på efterfølgende link. Selvom man ikke bor i vandværkets forsyningsområde, kan man også tilmelde sig, f.eks. hvis ejendommen er udlejet.

Afmeld

Hvis du ikke ønsker at modtage en SMS til en eller flere af dine mobiltelefoner ved driftsforstyrrelser, kan du undgå det ved at afmelde disse via til/afmeldingsmodulet.


Behandling af personoplysninger

De oplysninger, du giver os i forbindelse med oprettelse i vores SMS-Service, bliver kun anvendt i forbindelse med SMS-Service og bliver ikke videregivet til tredjepart.


Du kan her tilmelde eller afmelde dig vores SMS-Service.


Planche der viser hvornår ansvar for en vandledning er dit ansvar og hvornår det er vandværkets.
Udskiftning af vandledning på en strækning på Aldersrovej fra Holbækvej til Tværvej.


Da det er en meget gammel vandledning, der ligger på ovennævnte strækning, har vandværket besluttet at udskifte denne. Samtidig med udskiftning af ledningen lægges der nye stikledninger til de enkelte ejendomme afsluttet i en målerbrønd, hvori vandmåleren placeres. For at mindske gener såvel for trafikanter, fodgængere samt de enkelte ejendommes beboere, foregår så meget som muligt ved at skyde den nye ledning under jorden med færrest mulige opgravninger.

Arbejdet forventes startet 13. september og afsluttet ca. 4. oktober 2021. Under projektets udførelse kan det blive nødvendigt kortvarigt at afbryde vandforsyningen til en eller flere ejendomme. Forinden evt. vandafbrydelse vil de enkelte ejendomme blive adviseret. Skulle der under arbejdets udførelse være spørgsmål, så kontakt venligst Hans Jørgen Schmidt på tlf.: 20 16 47 65.Resultatopgørelse for 2020 samt balance 31. december 2020


Budget 2021


Takstblad 2021


Referat fra generalforsamling den 11. august 2021

Vandværket udsender opkrævning til forbrugere to gange om året.


Der er pr. 31.12.2020 foretaget elektronisk aflæsning af alle vandmålere. Der udsendes i februar årsopgørelse for 2020 samt aconto for 1.halvår 2021 til indbetaling senest 20. marts 2021. Den efterfølgende opkrævning bliver aconto for 2. halvår 2021 til indbetaling senest 20. september 2021.


Måleraflæsningen 31.12.2020 indsendes også til Forsyningen som opkræver spildevandsafgift. 


  

Forbrugerne opfordres til løbende at holde øje med måleren og regelmæssigt tjekke, at måleren ikke udviser vandforbrug, når der ikke er forbrug på ejendommen. Hvis måleren ikke udviser 0, når der ikke er forbrug, kan det tyde på et brud i et vandrør eller at et toilet løber. Vejledning i aflæsning af elektroniske målere, klik her.

 

 

Kontakt os:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf.  20164765 eller 53520517 mail:  mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt  Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 mogens.justesen@3f.dk

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450  Jyderup.

 

Beredskabsplan