HjemKontakt:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf.  20164765  mail:  mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt  Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk


Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen tlf. 23226676 mail: mogens.justesen12@gmail.com
 

Vandværket har oprettet en SMS service, hvorefter vi kan sende en meddelelse til forbrugere i et område, hvor der f.eks. er brud på en vandledning eller andre driftsforstyrrelser. Alle vandværkets forbrugere er automatisk tilmeldt, hvis deres tlf. numre fremgår af offentlige tilgængelige telefonregistre.

Hvis en forbrugeres telefonnummer ikke er offentligt tilgængelig kan man selv tilmelde sig servicen på efterfølgende link. Selvom man ikke bor i vandværkets forsyningsområde, kan man også tilmelde sig, f.eks. hvis ejendommen er udlejet.

Afmeld

Hvis du ikke ønsker at modtage en SMS til en eller flere af dine mobiltelefoner ved driftsforstyrrelser, kan du undgå det ved at afmelde disse via til/afmeldingsmodulet.


Behandling af personoplysninger

De oplysninger, du giver os i forbindelse med oprettelse i vores SMS-Service, bliver kun anvendt i forbindelse med SMS-Service og bliver ikke videregivet til tredjepart.


Du kan her tilmelde eller afmelde dig vores SMS-Service.


Planche der viser hvornår ansvar for en vandledning er dit ansvar og hvornår det er vandværkets.
Vandværket udsender opkrævning til forbrugere to gange om året.


Der er pr. 31.12.2021 foretaget elektronisk aflæsning af alle vandmålere. Der blev i februar måned udsendt årsopgørelse for 2021 samt aconto for 1. halvår 2022 til indbetaling senest 20. marts 2022. Den efterfølgende opkrævning bliver aconto for 2. halvår 2022 til indbetaling senest 20. september 2022.


Måleraflæsningen 31.12.2021 er indsendt til Forsyningen som opkræver spildevandsafgift. 


  

Forbrugerne opfordres til løbende at holde øje med måleren og regelmæssigt tjekke, at måleren ikke udviser vandforbrug, når der ikke er forbrug på ejendommen. Hvis måleren ikke udviser 0, når der ikke er forbrug, kan det tyde på et brud i et vandrør eller at et toilet løber. Vejledning i aflæsning af elektroniske målere, klik her.


Beretning for 2021 samt referat fra generalforsamling 31. marts 2022


Resultatopgørelse samt balance 2021


Budget 2022


Takstblad 2022

 

 

Kontakt os:

 

Driftsproblemer kontakt vandværkspasser Hans J. Schmidt VVS telf.  20164765 eller 53520517 mail:  mail@vvshj.dk

 

Spørgsmål omkring opkrævninger, måleraflæsning samt flytninger kontakt  Niels Olsen, telf. 20476103 mail: no@jyderupvand.dk

 

Øvrige spørgsmål kontakt formand Mogens Justesen telf. 23226676 mail: mogens.justesen@3f.dk

 mogens.justesen@3f.dk

 

Vandværkets adresse: Bryggervænget 2 H, 4450  Jyderup.

 

Beredskabsplan